За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Научно-изследователска дейност

В хода на изследванията се провеждат експерименти за:

  1. Установяване на точните технологични режими за повишаване на вискозитета на алуминиевата стопилка чрез внасяне на калции.
  2. Разработване на технология за внасяне на разпенващия агент (титанов хидрид) и последващо контролирано освобождаване на газова фаза в стопилката с цел формиране на алуминиева пяна с равномерно разпеделение на порите.

 

Снимки, показващи разпенени слитъци, получени при началните експерименти

 

Снимки на слитъци с подобрени структурни характеристики