EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Метални пени ЕООД

Оперативна програма:

Иновации и конкурентоспособност

Наименование на процедура:

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Наименование на проекта:

Разработване на състави и технологии за производство на иновативни метални пени  /Създаване на алуминиевосплавни композитни пени с висока устойчивост на механични, термични и корозионни въздействия/

Срок на изпълнение:
месеци 24

Дата на стартиране:
09.05.2017

Цел на проекта
Цялата информация

Екип
Цялата информация

Научно-изследователска дейност
Цялата информация

Развитие на технологията през 2018 г.
Цялата информация

Командировка в Краков – 2018 г.
Цялата информация

Разработване на технология за разпенване на композитни алуминиевосплавни стопилки
Цялата информация

Защита на интелектуалната собственост
Цялата информация