EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Шеста национална конференция

Шеста национална конференция с международно участие
Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2017

На 29 и 30 май 2017 г., в Големия салон на БАН, ще се проведе шестата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2017”.

Конференцията се организира от Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидроаеродинамика при БАН „Акад. Ангел Балевски“ под председателството на акад. Стефан Воденичаров

Цялата информация

Относно Valentin Djambov