EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Joint underwater mine warfare workshop Bulgaria, Sozopol, 20.06-23.06.2016

От 20 до 23 Юни, 2016 г., в гр. Созопол, Военноморска база „Атия“ се проведе международен семинар на тема „Joint Underwater Mine Warfare Workshop“. Семинара беше организиран от Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика – БАН, Военноморските сили на Р България и Naval Surface Warfare Center, Florida.

Семинара беше открит от командира на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев. Приветствени слова изнесоха академик Стефан Воденичаров, Председател на Българската Академия на науките и господин Christopher Weller, ръководител на Департамент в Naval Surface Warfare Center, Florida.

В хода на мероприятието бяха представени доклади за проектите за модернизация на Военноморските сили, както и методите за борба срещу заплахите от морски мини. Академик Стефан Воденичаров представи дейността на Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика – БАН (ИМСТЦХА – БАН) в областта на сигурността и отбраната, а представители на Института запознаха присъстващите с разработените от тях високотехнологични продукти и системи. Особен интерес предизвика доклада „Searching system on the hull of large vessels “ARMUS”“.

Гостите от Naval Surface Warfare Center, Florida представиха изключително интересни доклади за дейността на Центъра.

Пред залата за провеждане на семинара беше организирана изложба на изделията на ИМСТЦХА – БАН, някои от които нямат аналог в света.

Семинара завърши със задълбочена дискусия по така представените доклади и беше изразена убедеността на участниците за реализация на възможни съвместни проекти.

Относно rally