EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Курс на тема „Металография – теория и практика“

На 11 и 12 май 2017 г. в ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски“ бе проведен курс на тема „Металография – теория и практика“, който се провежда периодично от доц. д-р Р. Лазарова. Този път обучаващите се бяха докторанти от ИМСТЦХА-БАН и служители на фирма “Liebherr-Hausgeräte Marica” ЕООД. Бяха разгледани въпросите:

-Оптическа микроскопия и устройство на металографския микроскоп.
-Автоматичен количествен металографски анализ.
-Определяне на микротвърдост на метали и сплави .
-Металография на железни, алуминиеви, цинкови и медни сплави.
Бяха проведени и практически занятия в лаборатория „Металография“. Участниците разшириха знанията си и подобриха уменията си относно един от най-използваните методи в съвременните научни и индустриални изследвания – оптическата микроскопия.  По-долу са показани моменти от провеждане на семинара.

Joint underwater mine warfare workshop Bulgaria, Sozopol, 20.06-23.06.2016

От 20 до 23 Юни, 2016 г., в гр. Созопол, Военноморска база „Атия“ се проведе международен семинар на тема „Joint Underwater Mine Warfare Workshop“. Семинара беше организиран от Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика – БАН, Военноморските сили на Р България и Naval Surface Warfare Center, Florida.

Разбери повече

Курсове за обучение по заваряване

zavar4ik

В Центъра за професионално обучение по заваряване се провеждат курсове за обучение на заварчици за придобиване на правоспособност по заваряване за процесите:

  • Ръчно-електродъгово заваряване;
  • ВИГ-заваряване;
  • МИГ/МАГ-заваряване;
  • Газо-кислородно заваряване, спояване и рязане;
  • Подфлюсово заваряване.

Обучението се извършва съгласно, БДС EN ISO 9606, БДС EN 1418 въз основа на лиценз на НАПОО №200212039 и в съответствие на Наредба №7 на МОН, издава:

  • Свидетелство за правоспособност по заваряване;
  • Свидетелство за професионална квалификация по заваряване.

Разбери повече

Семинари

Управление на непрекъснатостта на Системата за отнемане на топлина и превръщането й в кинетична енергия на парогенератора на ядрена електроцентрала. Разработване на процедури и моделиране на съвременна система за сигурност и защита на водния канал на ядрена електроцентрала
Цялата информация

Анализ на въздействието върху дейността на Системата за отнемане на топлина и превръщането й в кинетична енергия на парогенератора на ядрена електроцентрала
Цялата информация

Разбери повече