EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Шеста национална конференция

Шеста национална конференция с международно участие
Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2017

На 29 и 30 май 2017 г., в Големия салон на БАН, ще се проведе шестата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2017”.

Конференцията се организира от Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидроаеродинамика при БАН „Акад. Ангел Балевски“ под председателството на акад. Стефан Воденичаров

Цялата информация

Пета национална конференция

На 22 и 23 октомври в Големия салон на БАН в София се проведе

Пета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2015″.

Конференцията се организира от Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН под председателството на акад. Стефан Воденичаров

Повече информация за събитието

Четвъртата национална конференция

Четвъртата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”

На 23 и 24 октомври 2014 г., в Големия салон на БАН, се проведе четвъртата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”.

K_IV_1Конференцията беше открита от проф. дтн Людмил Дренчев, директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии “Акад. А. Балевски” с център по хидро- и аеродинамика.

 

K_IV_2

 

 

 

 

82 доклада бяха представени на събитието, от които 40 секционни и 42 постерни. Автори и съавтори са участници от България, Гърция, Румъния и Русия. Работни езици: български и английски.

Разбери повече