За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Успешно прилючи проект за анализ на ресурса на корпусите на реакторите на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

В края на 2017 година успешно приключи изпълнението на проект „Разчетен анализ на ресурса на корпусите на реакторите на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ по резултатите от изпитване и изследване на образци-свидетели. Определяне на активностите и неутронния флуенс на образци-свидетели от сборки 3Л на блок 5 и 2Л на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“. Резултатиет от изпълнението на проекта са пряко свързани с удължаването на срока на ескплоатация на реакторите в централата. Изследванията са проведени по договор, сключен между Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ при БАН и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, а резултатите окончателно са приети без забележки от Технически съвет на централата през март 2018 година.

Целта на проекта е да се определи изменението на свойствата на метала на корпусите на реакторите на 5 и 6 ЕБ под влияние на радиационното и топлинното въздействие към момента на изваждането на образците от реакторите.

В рамките на изследването е направено измерване активността на 54Mn в три точки на образци-свидетели, измерване активностите на 60Co и 93mNb на неутронните монитори и определяне на неутронния флуенс в три точки на образци-свидетели.

Данните за разположението на сборките от съответните лъчеви комплекти в реакторите и за продължителността на облъчването им бяха предоставени като официални документи от АЕЦ „Козлодуй“ за нуждите на изследването и са част от всеобхватен процес на лицензиране на 5 и 6 блок на централата.

Получените експериментални и разчетни данни  се използват при процедурите по оценяване на възможностите за надпроектно удължаване на експлоатационния срок на пети и шести енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“.

Надпроектното удължаване беше реално извършено от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), която на 03.11.2017 г. официално връчи лиценза за експлоатация на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ за нов 10-годишен период.

По отношение на шести блок, неговият период на експлоатация изтича през 2021 г., а лицензията му е валидна до м. октомври 2019 г. Очакванията са да бъдат подадени всички необходими документи през м. октомври 2018 г. за осъществяване на този процес, като получените резултати от изследването са съществена част от тази документация.

 

Относно Valentin Djambov