EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Удостояване с почетно звание „Honorable Research Fellow” на проф. Йежи Собчак

Certificate JJSobczak

 

 

На заседание на 12 ноември 2014 година Научният съвет прие единодушно решение за присъждане на почетното звание на Института „Honorable Research Fellow” на проф. Йежи Йозеф Собчак, за неговите постижения в областта на металознанието и по-специално в областта на металните композити, а също и за заслугите му към развитие на научните контакти между Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН и Института по леене в Краков, Полша.

 

 

Placet JJSПовече от двадесет години ИМСТЦХ подържа контакти с Института по леене в Краков. Сътрудничеството започнва през 1995 година със съвместен проект по програмата „Коперникус“ и продължава с различна интензивност и до днес. Съвместните изследвания са реализирани в рамките на осем национални и международни проекти. В резултат на това сътрудничество има публикувани над тридесет научни статии и четири книги. Обекти на теоретично и експериментално изследване в тези публикации са методът за леене с газово противоналягане и неговата оптимизация, композитните материали, порестите структури, металургията при високи налягания. Основна фигура в това ползотворно сътрудничество е проф. Йежи Собчак, който в последните шест години е Директор на Института по леене. Той е изтъкнат специалист в областта на леенето, създаването на нови композитни материали, притежател на множество полски и американски патенти в областта на металознанието. Неговото име се ползва с авторитет в научните среди в Полша, в други европейски държави и в САЩ.

В края на церемонията по връчването плакета и сертификата за почетното звание, проф. Собчак представи с подробности постиженията и текущите изследвания на колектива на Института по леене в Краков. След представянето се проведе интересна дискусия с присъстващите колеги.

 

 

 PB120230_4  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  PB120218_2  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Относно Valentin Djambov