За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Строителство на ново рибарско пристанище в местността „Карантината“ край Варна по проект на Центъра по хидро- и ареродинамика към ИМСТЦХА – БАН

Авторите на проекта са екип от Центъра по хидро- и аеродинамика към ИМСТЦХА-БАН начело с проф. д-р инж. Румен Кишев. Конструкцията, защитната стена и симулационния модел за вълновото натоварване са разработени от инж. Красимир Маринов. Пристанът е оразмерен за над 100 плавателни съда.

Подводната хидрография с подробна снимка на морското дъно са дело на инж. Иван Добрев. Община Варна ще реализира проекта по програма „Морско дело и рибарство 2014-2020”.

Пристанището ще се намира в източния край на Аспаруховия парк, преди военното поделение “Карантината“,  дало името на местността.

Стойността на проекта е близо 16.6 млн. лева, като собственото финансиране от 8.5 млн. лева вече е одобрено с решение на Общинския съвет.

Проектът предвижда пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение, изграждане на нови пристанищни съоръжения за защита от ветрово и вълново въздействие, за обслужване на риболовни кораби и първа продажба на уловите от прясна риба. Откъм брега ще има голяма рампа за колесари, за да влизат лодките в морето. Ще има сервиз за ремонт на плавателните съдове. Предвижда се и сграда на три нива с модерен архитектурен силует.

Рибарското пристанище „Карантината“ ще бъде най-модерното по Северното Черноморие и ще съперничи на четирите по-нови пристана, изградени  на юг.

Пристанът ще е естественият завършек на Аспаруховия парк, който общината смята да превърне във втората Морска градина на Варна с изграждане на алеи и места за отдих. Самата форма на вълнолома ще е с място за пешеходци и разходки из порта, без да се пречи на работата и лодките.

Строежът на модерното рибарско пристанище ще започне след края на туристическия сезон и трябва да завърши през 2020 г.

Относно Valentin Djambov