За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НАПРЕГНАТОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЩИТНА ЧЕРУПКА НА РЕАКТОРИТЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

Системата е изцяло проектирана и изпълнена от учени и висококвалифицирани специалисти в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ при БАН. Елемент от безопасността на  реакторите тип ВВЕР 1000 на АЕЦ „Козлодуй“ е стоманобетонната защитна черупка, която е и обект на независим държавен и международен надзор. За контролиране надеждността на защитните черупки ИМСТЦХА е внедрил оригинална методика за контрол на напрегнатото състояние на черупките чрез измерване силата на напрягане при анкерите.

Проектирана и изградена е система за автоматичен контрол на напрягащите сили в сноповете, която посредством тензометрични преобразуватели на сила извършва измерване на усилията в определен брой снопове. Състоянието им се записва в база данни и по определен алгоритъм оценява и визуализира напрегнатото състояние на защитната черупка. Резултатите от измерването на силите в сноповете се представят в табличен и графичен вид.

При поредния годишен планов ремонт в АЕЦ Козлодуй, проведен през месец февруари 2018 г., успешно приключи инспекцията на системата за следене на напрегнатото състояние на защитната черупка на реакторите ВВЕР 1000.

При направените през последните години проверки от екипи на Международната агенция по атомна енергия, Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО) и  групата по ядрените въпроси към Европейския съвет и др., безопасността на защитните черупки  получи висока оценка и международно признание.

 

Относно Valentin Djambov