EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Ръководство

Директор
Професор дтн Людмил Дренчев

Тел. : + 359 2 46-26-220
Факс: + 359 2 46-26-202
E-mail: ljudmil.d@ims.bas.bg

Зам. Директор
Професор д-р Пламен Ташев

Тел. : + 359 2 46-26-292
Факс: + 359 2 46-26-202
E-mail: ptashev@ims.bas.bg

Пом. Директор
Доцент Ленко Станев

Тел. : + 359 2 46-26-215
Факс: + 359 2 46-26-215
E-mail: stanev@ims.bas.bg

Научен секретар
Професор д-р Стойко Гюров

Тел. : + 359 2 46-26-280
Факс: + 359 2 46-26-202
E-mail: s_gyurov@ims.bas.bg