EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Общо събрание

 

Председател
доцент д-р Камен Даскалов

Замeстник председатели
професор д-р Николай Дюлгеров
гл.асистент Валери Димитров

Секретар
гл. асистент д-р Илиян Атанасов

Членове
116 учени