За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Нормативни документи

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Цялата информация

ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
Цялата информация

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
Цялата информация

ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМСТЦХ-БАН
Цялата информация