За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Материали на научния съвет

Отчети по институтски проекти -2020

Неметални материали
Цялата информация

НС 3
Цялата информация

НС 5
Цялата информация

Център по заваряване
Цялата информация

ЦХА-Варна
информация1      информация2

Мехатронни технологии
Цялата информация

Проект 03.00
Цялата информация

Отчет Задача 12
Цялата информация