EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Научен съвет

Председател на Научния съвет
професор д-р Камен Веселинов

Замeстник председател на Научния съвет
академик Ангел Попов

Секретар на Научния съвет
доцент д-р Камен Даскалов

Членове на Научния съвет

1. проф. дтн Людмил Дренчев
2. доц. д-р Валентин Камбуров
3. проф. д-р Евгени Миланов
4. проф. дтн Иван Пършоров
5. доц. д-р Илиян Атанасов
6. доц. Ленко Станев

7. проф. д-р Любен Лаков
8. проф. д-р Любомир Анестиев
9. проф. дтн Николай Личков
10. проф. д-р Николай Попов
11. проф. д-р Петко Иванов
12. проф. д-р Пламен Ташев

13. проф. д-р Румен Кишев
14. проф. д-р Стоил Тодоров
15. проф. д-р Стойко Гюров
16. доц. д-р Ясен Хаджитодоров

Нормативни документи:
Цялата информация