За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Международен работен семинар – 23.10.2017 г.

Програма на семинара
Цялата информация

От 23 до 25 октомври 2017 г. в хотел „Рила“ – Боровец се проведе международен работен семинар по проект „Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци“ – договор ДН 07/16 с ФНИ. В него взеха участие научните екипи от ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски“ – БАН и ИЕ „Е. Джаков“ – БАН, както и научният консултант от Университета „Ариел“ в Израел гл. ас. д-р Константин Бородянский. В приятна работна атмосфера бяха представени доклади с резултати от изследванията по проекта, получени до този момент, както и доклади, свързани с темата на проекта. Те бяха обсъдени задълбочено и с интерес от присъстващите, а с докторант Стефан Вълков, командирован в Дубна, беше осъществена конферентна връзка. В края на последното заседание беше направено и обсъдено кратко планиране на дейностите по проекта за следващите три месеца. В програмата на семинара беше включена и разходка из планината за кратък отдих и наслада от есенната природа.

From October 23 to 25, 2017, an international workshop was organized at the Rila Hotel – Borovets initiated to the project „Surface Modification with Nanoparticles of Aluminum and Aluminum Alloys by means of High Energy Flows“ – Contract DN 07/16 with National Scientific Fund. It was attended by the scientific teams from IMSETCHA „Acad. A. Balevski „- BAS and IE“ E. Djakov „- BAS, as well as the scientific consultant from Ariel University in Israel, Dr. Konstantin Borodianskiy. In a pleasant work atmosphere were presented reports with the results of the project studies, as well as reports related to the project topic. They were discussed thoroughly and with interest by those present. A conference call was realized with Ph.D. student Stefan Vulkov, seconded to Dubna. At the end of the last meeting a brief planning of project activities for the next three months was discussed. The program of the seminar included a walk in the mountains for a short relaxation and enjoyment of autumn nature.