За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Проект „Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци“

Работен семинар по проект „Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци“, който ще се състои на 20 и 21 януари 2017 г. в творчески дом на БАН „Витоша“.
Цялата информация

Кратка информация за проведения работен семинар по проект „Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци“
Цялата информация

Информация за  международен работен семинар по проект „Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци“- 23.10.2017 г.
Цялата информация

A project seminar „Surface modification of aluminum with nanoparticles by means of intensity energy flows – February 25 to 27 , 2019
Цялата информация