За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Проекти със собствена страница

Проект „Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци“
Цялата информация

Проект „Изследване на амплитудно – честотните характеристики на сеизмичните сигнали, създавани от повърхностни източници“
Цялата информация

Проект „Нови технологии за безразрушителен контрол на композитни материали използвани в авиокосмическата индустрия“
Цялата информация