За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


почина АКАДЕМИК СТЕФАН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ

На 08.06.2020 г. почина

АКАДЕМИК
СТЕФАН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ

Завършил висше образование за машинен инженер в Техническия университет в София,защитавайки последователно дисертационни трудове за доктор и доктор на техническите науки, заемайки длъжностите доцент, професор, член-кореспондент и академик, през целия си съзнателен живот академик Воденичаров е работил  активно за развитието на бългрската наука. Научната му продукция е впечатляваща – автор е на повечеот 70 патента и над 160 публикации, ръководител е на 207 научни проекта и 34 научни разработки в областта на енергетиката и отбраната.

Като директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро-и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“, Председател на БАН, Министър на образованието, младежта и науката, член на ръководството на Българската стопанска камара, на Сдружението на българската отбранителна индустрия и председател на Сдружение „Инициатива Единение“, академик Воденичаров беше активен общественик, работещ за интересите на България.

Принципен и честен, академик Воденичаров беше опора за всички негови  служители и до последния си ден активно работеше за развитието на Института. Неговата личност и дело са достойни за уважение и пример за подражание.

 Дълбок поклон пред светлата му памет!

 Поклонението ще се състои на 11.06.2020 г. от 11.00 часа в Големия салон на БАН

Относно Valentin Djambov