За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Посещение на проф. д-р Таха Матар

В ИМСТЦХА-БАН от 18.04.2017 до 22.04.2017 на посещение беше проф. д-р Таха Матар, Директор на Central Metallurgical Research and Development Institute (CMRDI), Кайро, Египет. Посещението се осъществи в изпълнение на съвместен проект по ЕБР между ИМСТЦХА-БАН и CMRDI на тема „Разработване на иновативни стомани и феритни сплави чрез технология за добавяне на нано-модификатори”. Проф. д-р Таха Матар беше специален гост на тържеството по случай 50-тия юбилей на ИМСТЦХА-БАН и поднесе приветствие. По време на посещението бяха проведени срещи на проф. д-р Таха Матар с проф. дтн Людмил Дренчев, Директор на ИМСТЦХА-БАН. Проведоха се работни семинари, на които бяха обсъдени резултатите, получени от колективите на двата института. Бяха набелязани нови задачи за изпълнение на проекта.

По-долу са показани моменти от съвместната работа по време на посещението  на проф. д-р Таха Матар в ИМСТЦХА-БАН.

Относно Valentin Djambov