EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Пета национална конференция

На 22 и 23 октомври в Големия салон на БАН в София се проведе

Пета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2015″.

Конференцията се организира от Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН под председателството на акад. Стефан Воденичаров

Повече информация за събитието

Относно Valentin Djambov