За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Основаване на българо-китайски Център за трансфер на технологии в град Нинбо, Китай

В периода от 28 октомври до 1 ноември 2019 година седемчленна делегация от Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика (ИМСТЦХА) при БАН посети град Нинбо в Китай, където бе организиран българо-китайски форум за трансфер на технологии в областта на новите материали. Форумът бе проведен по инициатива на института на БАН и бе организиран и изцяло финансиран от местното правителство в Нинбо. На него присъстваха служители от държавната администрация в града, ръководството и множество специалисти от китайския Вътрешномонголски институт за изследване на метални материали(ВМИИММ), Нинбо, представители на пет индустриални фирми и други. Спонсор на мероприятието бе Агенцията за работа с международни експерти под патронажа на нейния председател Ган Хю. Основните заседания,продължили повече от три часа, се проведоха на 29.10.2019 в една от залите на хотел „Teckon“, а последното заседание бе в зала в китайския институт. На форума беше представен Институтът по металознание и бяха докладваниповече от десет готови за индустриално използване технологии, разработени изцяло от специалисти в Института по металознание. Също така бяха докладвани и резултати от изследванията в ИМСТЦХА  областта на наномодифицирани метални материали. Представените технологични решения се отнасяха за метални и керамични материали и създаване на специфични функционални покрития върху тях. Всички презентации предизвикаха голям интерес от страна на индустриалните участници и колегите от ВМИИММ, като дискусиите продължиха повече от два часа. По време на форума бяха подписани пет договора:

1.      За създаване на Център за трансфер на технологии;

2.      За съвместен изследователски проект за разработване на технологии за алуминиеви пени;

3.      За съвместен изследователски проект за създаване на алуминиеви композити със завишени качества чрез използването на наночастици;

4.      За съвместен изследователски проект за разработване и приложение на технологии за композитни покрития с нанодиаманти;

5.      За съвместен изследователски проект за разработване и приложение на карбидни керамични изделия.

 

Създаването и дейността на Центъра за трансфер на технологии ще бъде изцяло финансирана от китайска страна. Той ще е разположен в сградата на ВМИИММ, а след две години ще бъде преместен в новостроящия се комплекс от офиси и производствени помещения за високотехнологични фирми.

Град Нинбо се намира в източната част на Китай, на 220 км южно от Шанхай. Градът има повече от 7 милиона жители и е един от най-силно индустриализираните региони в Китай. Ползотворните партньорските отношения между българския и китайския институт имат вече тринадесет годишна история.

По-долу е представена информация за описаното събитие, появила се в телевизията на Нинбо и в информационния сайтна държавната администрация в града.

 

2019中国-保加利亚新材料技术转移论坛举行

2019 г. Проведен Форум за трансфер на нови технологии между Китай и България

Виж видеоклип от форума

 

 

Съобщение на информационния център на държавната администрация в град Нинбо, Китай

Институтът по металознание към Българската академия на науките и Вътрешномонголският институт за изследване на метални материали в Нинбо подписа договор за създаване на Център за трансфер на технологии
甬派 2019-10-29 17:15:41

Днес по време на специален форум се проведе церемонията по подписването на договор за учредяване на Център за трансфер на технологии за нови материали между Института по металознание при БАН, София, България и Вътрешномонголския институт за изследване на метални материали, Нинбо, Китай.

На срещата между учени от Института по металознание при БАН и Вътрешномонголския институт за изследване на метални материали се състоя церемония по подписване на договор за създаването Център за трансфер на технологии за нови материали и технични постижения на Института по металознание и се подписаха споразумения за научно и технологично сътрудничество с четири индустриални предприятия в Нинбо.

„Това е важно международно сътрудничество между Китай и България в областта на новите материали, което ефективно ще помогне институтът в Нинбо при изследването и трансформирането на съвременните постижения в областта на новите материали“ – съобщи председателят на бюрото за сътрудничество с международни експерти към държавната администрация в Нинбо.

С подписването на това споразумение институтът в Нингбо ще задълбочи още повече международното си сътрудничество за споделяне на ресурси, взаимопомощ и съвместнибизнес начинанияв рамките на държавната агенция„Ningbo New Materials Technologies and International Collaboration“. Това ще предостави авангардни възможности за разширяване на дейността наагенцията за въвеждането на нови технологични решения.

Двете страни ще предприемат и нови дейности в областта на технологичното проучване и разработване на нови материали чрез Института за инженеринг на повърхностив Нинбо и ще разчитат на Центъра за трансфер на технологии и постиженията на Института по металознание при БАН, за да популяризират съвместно технологиите за нововъзникващите материали в индустриалните компании на Нинбо. Научноизследователската и развойната дейност и създаването на иновации се превърнаха във важна комуникационна платформа за сътрудничество и обмен между Централна и Източна Европа и Китай.

През последните години институтът в Нинбо поддържа тясно сътрудничество с България, Беларус, Украйна и други страни в насърчаването на изграждането на „Пътя на коприната“, катосътрудничеството в областта на новите технологии постигна забележителни резултати.

Редактор: ШенЖиджун

 

Относно Valentin Djambov