EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Работни места и други обяви

ОБЯВА наем

ИМСТЦХА-БАН дава под наем около 60 кв.м., на трети етаж в административна сграда бл.Б на института за офис. Минималната цена е 4 евро на кв.м.

Адрес на института: Шипченски проход № 67.

Заявления в писмен вид се подават в деловодството на института. Срок – до 02.07.2021 вкл. Сградата е с режим на достъп! Телефон за връзка: 0889929332 – Румен Недялков.

Забележки: Офисът се състои от три преходни стаи с малко коридорче! Помещенията се нуждаят от освежителен ремонт. В тях няма вода и парно. Тоалетните са общи за етажа.

 

 

Институтът по металознание обявява свободни места за специалисти с више образование, желаещи да работят в областта на взоимодействието на водород с различни метали и съпровождащите този процес явления. Цел на дейността е експериментално изследване и теоретично описние на химическите реакции и масопреноса при дифузия на водород в метали и сплави. Специалисти без опит, но с интереси в конкретната област, както и квалифицирани такива, могат да бъдат полезни за успешното развитие на изследванията. Студенти от по-високите курсове също могат да участват в изследователската дейност в рамките на временен трудов договор. Има възможност за дипломни работи и докторантура. За повече информация се обръщайте към проф. Людмил Дренчев, тел. 02 46 26 220.

 

Търсене на работни места по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Цялата информация

 

 

ОБЯВА наем

ИМСТЦХА-БАН дава обособена площ от 1 кв.м., в коридора на партера на бл.А на института за поставяне на кафе-автомат. Минималната цена е 40 лв. на кв.м.

Адрес на института: Шипченски проход № 67.

Заявления в писмен вид се подават в деловодството на института. Срок – до 10.03.2021 вкл. Сградата е с режим на достъп! Телефон за връзка: 0889929332 – Румен Недялков.

Забележки: Мястото е без контролен водомер и електромер.

Електричество и вода ще се отчитат на база, определена от наемателя!