За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Ивайло Христов Кацаров

Списък на научните трудове на  д-р Ивайло Христов Кацаров представени за конкурса  за заемане на академична длъжност „професор“
Цялата информация

Резюмета
Цялата информация

Рецензия от проф. Невена Илиева – Литова за научните трудове на  д-р Ивайло Христов Кацаров представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „професор“
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Рецензия от проф. Петко Иванов за научните трудове на  д-р Ивайло Христов Кацаров представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „професор“
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Рецензия от проф. Людмил Дренчев за научните трудове на  д-р Ивайло Христов Кацаров представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „професор“
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от проф. Христо Скулев за научните трудове на  д-р Ивайло Христов Кацаров представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „професор“
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от проф. Иван Христов за научните трудове на  д-р Ивайло Христов Кацаров представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „професор“
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от проф. Стойко Гюров за научните трудове на  д-р Ивайло Христов Кацаров представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „професор“
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от доц. Станислав Харизанов за научните трудове на  д-р Ивайло Христов Кацаров представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „професор“
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Заключително заседание на научното жури
Цялата информация