За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Валери Стефанов Пъневски

Резюмета на трудовете
Цялата информация

Рецензия от доц. Димитър Димитров на научните трудове на  д-р Валери Стефанов Пъневски представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „доцент“   .
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Рецензия от проф. Георги Бахчеванов на научните трудове на  д-р Валери Стефанов Пъневски представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „доцент“   .
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от доц. Пламен Дянков на научните трудове на  д-р Валери Стефанов Пъневски представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „доцент“   .
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от доц. Валентина Николова на научните трудове на  д-р Валери Стефанов Пъневски представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „доцент“   .
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от проф. Красимир Калев на научните трудове на  д-р Валери Стефанов Пъневски представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „доцент“   .
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от проф. Николай Личков на научните трудове на  д-р Валери Стефанов Пъневски представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „доцент“   .
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Становище от проф. Атанас Начев на научните трудове на  д-р Валери Стефанов Пъневски представени по конкурса  за заемане на академична длъжност „доцент“   .
Цялата информация-бълг                Цялата информация-англ

Заключително заседание на научното жури
Цялата информация