За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Ян Павел Барчик

Рецензия от проф. Христо Скулев за дисертационния труд  на  Ян Павел Барчик  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Рецензия от проф. Мартин Стодарт за дисертационния труд  на  Ян Павел Барчик  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Марк Балиганд за дисертационния труд  на  Ян Павел Барчик Йовков за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от доц. Розита Петкова за дисертационния труд  на  Ян Павел Барчик Йовков за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Любомир Анестиев за дисертационния труд  на  Ян Павел Барчик Йовков за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Заповед за научно жури
Цялата информация

Обява за заседание на научното жури
Цялата информация