За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Яна Мурджева

Автореферат на Яна Сергеева Мурджева  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Рецензия от проф. Жулиета Калейчева за дисертационния труд  на  Яна Сергеева Мурджева за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Рецензия от проф. Румяна Лазарова за дисертационния труд  на  Яна Сергеева Мурджева за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Стойко Гюров за дисертационния труд  на  Яна Сергеева Мурджева за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Николай Тончев за дисертационния труд  на  Яна Сергеева Мурджева за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Мара Кандева-Иванова за дисертационния труд  на  Яна Сергеева Мурджева за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Обява за заседание на научното жури
Цялата информация