За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Петко Станчев Петков

Рецензия от проф. Валери Митков за дисертационния труд  на   Петко Станчев Петков  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Рецензия от проф. Георги Бахчеванов за дисертационния труд  на   Петко Станчев Петков  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Николай Личков за дисертационния труд  на   Петко Станчев Петков  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Валери Иванов за дисертационния труд  на   Петко Станчев Петков  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от доц. Ангел Крумов за дисертационния труд  на   Петко Станчев Петков  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Обява
Цялата информация