За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Николай Евлогиев Маринков

Автореферат
Цялата информация

Дисертация
Цялата информация

Рецензия от проф. Явор Лукарски на дисертационния труд на  инж. Николай Евлогиев Маринков за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Рецензия от проф. Рени Йорданова на дисертационния труд на  инж. Николай Евлогиев Маринков за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от доц. Петър Цветков на дисертационния труд на  инж. Николай Евлогиев Маринков за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от доц. Светла Янкова на дисертационния труд на  инж. Николай Евлогиев Маринков за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от проф. Стойко Гюров на дисертационния труд на  инж. Николай Евлогиев Маринков за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Обява за публична защита на дисертационния труд на  инж. Николай Евлогиев Маринков за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация