За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Николай Алексиев

Автореферат на Николай Любенов Алексиев  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Рецензия от доц. Дамян Ганчев за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Рецензия от доц. Дамян Ганчев за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация – англ

Рецензия от проф. Стойко Гюров за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Рецензия от проф. Стойко Гюров за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация – англ

Становище от проф. Румяна Лазарова за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Румяна Лазарова за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация – англ

Становище от доц. Красимир Стайков за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от доц. Красимир Стайков за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация – англ

Становище от проф. Лъчезар Стоев за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Становище от проф. Лъчезар Стоев за дисертационния труд  на  Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация – англ

Обява за заседание на научното жури
Цялата информация