За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Михаела Красимирова Александрова

Автореферат
Цялата информация

Дисертация
Цялата информация

Рецензия от проф. Рени Йорданова на дисертационния труд на  инж. Михаела Красимирова Александрова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Рецензия от доц. Иван Пенков на дисертационния труд на  инж. Михаела Красимирова Александрова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от доц. Анна Станева на дисертационния труд на  инж. Михаела Красимирова Александрова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от проф. Любомир Анестиев на дисертационния труд на  инж. Михаела Красимирова Александрова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от проф. Мара Кандева на дисертационния труд на  инж. Михаела Красимирова Александрова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Обява за публична защита
Цялата информация