За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Ангел Маринов Великов

Автореферат на инж. Ангел Маринов Великов за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Дисертация на инж. Ангел Маринов Великов за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Заповед за научно жури за защита на дисертация на инж. Ангел Маринов Великов за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Рецензия от проф. Жулиета Калейчева на дисертационния труд на  инж. Ангел Маринов Великов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Рецензия от проф. Иван Пършоров на дисертационния труд на  инж. Ангел Маринов Великов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от доц. Валентин Камбуров на дисертационния труд на  инж. Ангел Маринов Великов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от доц. Ленко Станев на дисертационния труд на  инж. Ангел Маринов Великов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Становище от доц. Рангел Рангелов на дисертационния труд на  инж. Ангел Маринов Великов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ .
Цялата информация

Обява за публична защита
Цялата информация