За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

Защита на дисертацията на инж. Михаела Красимирова Александрова за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Защита на дисертацията на инж. Николай Евлогиев Маринков за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация