За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

Защита на дисертацията на Людмил Владимиров Йовков за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Защита на дисертацията на Николай Любенов Алексиев за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Защита на дисертацията на Яна Сергеева Мурджева за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Защита на дисертацията на Ян Павел Барчик за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация