За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Новите технологии изискват нови материали

Интервю с проф. Людмил Дренчев: Новите технологии изискват нови материали. Институтът по
металознание има потенциал и очакваме индустрията да го използва.

Целият материал

 

Относно Valentin Djambov