За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Национални цели

„Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България“
екип от български учени и интелектуалци (по инициатива на акад. Стефан Воденичаров)

„Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България“ (резюме)
екип от български учени и интелектуалци (по инициатива на акад. Стефан Воденичаров)