За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Награди „Варна“

В чест на 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на тържествена церемония бяха връчени награди „Варна“ за постижения в областите на културата, науката и образованието.

В сферата на науката и висшето образование, област „Технически науки“ по предложение на Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ БАН, с награда „Варна“ бе отличен научен колектив гл. ас. д-р мат. Николай Марков, ръководител и инж . Григор Николов, за разработката „Иновационен метод за генериране на екологически чиста възобновяема енергия от бавнотечащи реки и морски течения“.

Относно Valentin Djambov