За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Меморандум за сътрудничество между ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски“ при БАН и ВТУ „Тодор Каблешков“.

На 15.01.2019 г. бе подписан меморандум за сътрудничество между Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ при БАН и ВТУ „Тодор Каблешков“. Подписването на меморандума се състоя в института, където директорът проф. дтн Людмил Дренчев и зам. директорът проф. д-р инж. Пламен Ташев посрещнаха ректора на ВТУ проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова и декана на факултет ТСТТ проф. д-р инж. Красимир Кръстанов.

Основната цел на подписания меморандум е двете институции да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно в образователната, научно-изследователската и иновационна дейност при подготовката на кадри, провеждане на съвместни изследвания и реализация на иновационни проекти и усъвършенстване.

Относно Valentin Djambov