EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Курс „Оборудване, системи и технологии за физическа защита“

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

Специалност “ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА  С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“

КУРС „ОБОРУДВАНЕ, СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА“

Институтът по металознание съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – Българска Академия на Науките (ИМСТЦХА-БАН) и Университетът за национално и свтовно стопанство (УНСС- София) разработиха съвместна програма за курс „Технологии, системи и оборудване за физическа защита“ за чуждестранни студенти.

Курса е част от специалиалността  „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“, с преподаване на английски език.

DSC_2263

 

Курсът ще се проведе в сградата на ИМСТЦХА-БАН от 21-25.03.2016 г.

DSC_2260

 

Професор д-р Стойчев приветства участниците и откри курса„Технологии, системи и оборудване за физическа защита“ в първия му ден от програмата.

DSC_2261

 

Участниците в курса и преподавателския екип – обща снимка.

DSC_2266

Относно Valentin Djambov