За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Курс на тема „Металография – теория и практика“

На 11 и 12 май 2017 г. в ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски“ бе проведен курс на тема „Металография – теория и практика“, който се провежда периодично от доц. д-р Р. Лазарова. Този път обучаващите се бяха докторанти от ИМСТЦХА-БАН и служители на фирма “Liebherr-Hausgeräte Marica” ЕООД. Бяха разгледани въпросите:

-Оптическа микроскопия и устройство на металографския микроскоп.
-Автоматичен количествен металографски анализ.
-Определяне на микротвърдост на метали и сплави .
-Металография на железни, алуминиеви, цинкови и медни сплави.
Бяха проведени и практически занятия в лаборатория „Металография“. Участниците разшириха знанията си и подобриха уменията си относно един от най-използваните методи в съвременните научни и индустриални изследвания – оптическата микроскопия.  По-долу са показани моменти от провеждане на семинара.

Относно Valentin Djambov