За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски“ при БАН празнува своята 50-годишнина

На 18 април 2017 година Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ при БАН празнува  50-годишнината от създаването си  (… към филма от честването)в Големия салон на БАН. Слово произнесе директорът на института проф. Людмил Дренчев.
Председателят на Българската академия на науките акад. Ю. Ревалски връчи на Института почетен плакет и грамота за изключителни постижения в науката и технологиите във връзка с юбилея

 

Бяха получени поздравителни адреси от институти и университети, с които Институтът работи, а именно:
1. Ръководството на Академията, акад. Юлиан Ревалски;
2. Ректорът на ТУ – София, проф. дтн. Инж. Георги Михов;
3. Ректорът на ХТМУ – София, проф. д-р инж. Митко Георгиев;
4. Деканът на МТФ към ТУ – София, проф. д-р инж. Г. Тодоров;
5. Деканът на факултет по металургия и материалознание пре ХТМУ, доц. д-р инж. Розина Йорданова;
6. Директорът на Институт по механика при БАН проф. Васил Каварджиков;
7. Директорът на Национален интитут по метеорология и хидрология при БАН проф. д-р Хр. Брънзов;
8. Директорът на Института по роботика акад. Чавдар Руменин;
9. Директорът на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН доц. д-р Димитър Тонев;
10. Директорът на Институт по електроника при БАН проф. дфн Лъчезар Аврамов;
11. Директорът на Институт по информационни и комуникационни технологии член-кор. Светозар Маргенов;
12. Директорът на Институт по обща и неорганична химия проф. д-р Пламен Стефанов;
13. Директорът на Институт по полимери доц. д-р Нели Косева;
14. Директорът на Институт по катализ доц. д-р Силвия Тодорова;
15. Директорът на Институт по органична химия с Център по фитохимия проф. дхн Светлана Симова;
16. Директорът на Институт за гората при БАН доц. д-р Миглена Жиянски.

Беше показан филм с видео поздравления от ръководители на български и чуждестранни индустриални и научни партньори, с които Институтът развива дългогодшна съвмесна дейност
Към филма

 

 

 

 

Относно Valentin Djambov