EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Създатели

Ангел балевскиКогато говорим за създаването на Института, преди всичко трябва да припомним огромния принос на един от създателите на българското висше техническо образование – академик Ангел Балевски.

През 1945 година му възлагат да организира Катедра по механична технология и фабрична организация, по-късно трансформирана в катедра „Металознание и технология на металите“. Повече от 40 години академик Балевски е неин ръководител. Именно от тази катедра, която е към тогавашния Машинно – електротехнически институт /по-късно Висш машинно-електротехнически институт, а сега – Технически университет/ постепенно се създават отделни катедри – „Текстилна техника“, „Организация и икономика на машиностроителното производство“, „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“, „Автоматизация на дискретното производство“.

Избирането на академик Балевски за ръководител на Института не е случайно – през цялото време като председател на БАН той създава и развива, заедно със своите сътрудници, един много важен клон от техническата наука в България – металознанието и технологията на металите. Едно от най-големите постижения в тази област е разработения от академик Ангел Балевски и член-кореспондент Иван Димов „Метод за леене с газово противоналягане“, който представлява научна и технологическа новост в световната техника за производство на отливки от леки сплави, с голяма точност и високи механични и технологически показатели. Той създава и нови условия за обработването на металните стопилки с газове и открива пътя за производството на нови сплави.

В памет на големия български учен, общественик и университетски преподавател, НТС по Машиностроене при ФНТС учреди награда на негово име. Тя се присъжда на български учени – машиностроители, показали в последните 8 години високи постижения в областта на фундаменталните теоретични и/или научно-приложни изследвания, както и в разработването и внедряването на нови ефективни инженерни решения. А Фондация „Еврика“ учредява стипендия за Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на академик Ангел Балевски.