За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Строително – монтажни работи за намаляване на топлинните загуби в блок А на ИМСТЦХА

Страницата е създадена на 24.08.2017 г.

Заповед
Цялата информация

Покана – образци документи (DOC)
Цялата информация

Покана – образци документи (PDF)
Цялата информация

Покана АОП
Цялата информация

Техническа спецификация
Цялата информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /от 12.09.2017 г./
Цялата информация

Заповед за комисия /от 15.09.2017 г., 8.45 ч/
Цялата информация

Протокол от  комисията /от 19.09.2017 г./
Цялата информация

Договор /от 11.10.2017 г./
Цялата информация

Анекс към договора /от 21.11.2017 г./
Цялата информация

Актове за СМР
Цялата информация

Окончателен приемо-предавателен протокол
Цялата информация