За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Ремонт и реконструкция на производствено хале № 2 към Блок А на ИМСТЦХА_БАН

Проект_Архитектура
Цялата информация

Проект_ВиК
Цялата информация

Проект_Ел. инсталации
Цялата информация

Проект_Конструкции
Цялата информация

ESPD-BG1
Цялата информация

espd-request 4-11-2019
Цялата информация

Документация за участие
Цялата информация

КС
Цялата информация

КСС
Цялата информация

КСС-Excel
Цялата информация

Методика
Цялата информация

Образци документи – Doc
Цялата информация

Образци документи
Цялата информация

Обявление
Цялата информация

Проект на договор – Doc
Цялата информация

Проект на договор
Цялата информация

Решение
Цялата информация

Технически спецификации
Цялата информация

Протокол №1
Цялата информация

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Цялата информация

Протокол №2
Цялата информация

Протокол №3
Цялата информация

Решение за избор
Цялата информация

Договор В 64_19_6
Цялата информация

Обявление за възложена поръчка
Цялата информация

Допълнително споразумение
Цялата информация

Обявление за изменение
Цялата информация