За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Публична покана – доставка на гориво за ИМСТЦХА-БАН

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Цялата информация

Декларация, чл. 33, ал. 4 от ЗОП
Цялата информация

Декларация, чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Цялата информация

Декларация, чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Цялата информация

Заповед процедура доставка на гориво
Цялата информация

Оферта образец
Цялата информация

Проект на договор
Цялата информация

Публична покана
Цялата информация

Заповед комисия гориво 2016
Цялата информация

Протокол за избор на изпълнител
Цялата информация