За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Инвестиционен проект-документи

Комплексен доклад
Цялата документация

Спецификация на основните материали
Цялата документация

Енергийна ефективност – Доклад за обследване на енергийната ефективност -стр 1-42
Цялата документация

Енергийна ефективност – Доклад за обследване на енергийната ефективност – стр 43-83
Цялата документация

Енергийна ефективност – Обяснителна записка
Цялата документация

Енергийна ефективност – Оценка за енергийната ефективност
Цялата документация

Енергийна ефективност – Резюме за обследване на енергийната ефективност
Цялата документация

Енергийна ефективност – Сертификат за енергийните характеристики
Цялата документация

Конструкция – Инвестиционен_проект
Цялата документация

Отпадъци – План за управление на строителните отпадъци
Цялата документация

Пожарна безопасност – Становище за съответствие
Цялата документация