За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Инситут по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН

Създадена на 25.04.2017 г.

Tръжна документация
Цялата информация

Инвестиционен проект-документи
Цялата информация

Инвестиционен проект-чертежи
Цялата информация

Протокол от работата на комисията/публикуван на 07.07.2017 г./
Цялата информация

Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка /публикуван на 17.07.2017 г./
Цялата информация

Обявление за прекратяване на процедурата /публикуван на 08.08.2017 г./
Цялата информация