За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Обществена поръчка за доставка на електрическа енергия

Документация за участие.
Цялата информация

Заповед за комисия за оценка на офертите
Цялата информация

Протокол от работата на комисията на 12.11.2015 г.
Цялата информация

Решение
Цялата информация

Информация за сключен договор
Цялата информация