За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Доставка на компютърна техника за нуждите на ИМСТЦХА-БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008

espd-request.zip
Цялата информация

Документация за участие
Цялата информация

Обявление
Цялата информация

Приложение 1
Цялата информация

Приложение 2
Цялата информация

Приложение 3_eEEDOP
Цялата информация

Приложение 4_по чл. 42 ал. 2 т. 2 от ЗМИП
Цялата информация

Приложение 5_по чл. 59 ал. 1 т. 3 от ЗМИП
Цялата информация

Приложение 6_по чл. 66 ал. 2 от ЗМИП
Цялата информация

Решение
Цялата информация

Заповед за комисия
Цялата информация

Уведомление
Цялата информация

Доклад на комисията
Цялата информация

Протокол на комисията
Цялата информация

Решение за избор
Цялата информация

Обявление за възложена поръчка
Цялата информация

Договор В 59_19_6
Цялата информация

Обявление за приключване на договор
Цялата информация