За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Доставка на активна електрическа енергия за нуждите на БАН

Договор за доставка на ел. енергия през 2017 г. за нуждите на ИМСТЦХА-БАН
Цялата информация

Обявление за възложена поръчка на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Цялата информация

Приложения към договора с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Цялата информация

Допълнително споразумение към договора
Цялата информация

Обявление за приключен договор В 04_17, публикувано на 16.06.19
Цялата информация