EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Правилници

Правилник за устройството, дейността и управлението на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН
Цялата информация

Структурна схема на ИМСТЦХА-БАН
Цялата информация

Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични двъжности в ИМСТЦХА-БАН
Цялата информация

Колективен трудов договор на ИМСТЦХА-БАН
Цялата информация